O nas

NZOZ Gaudium

Ponad 20 lat w branży

NZOZ Gaudium

Zakład powstał w 1996r., specjalizuje się w udzielaniu świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Działalność zakładu odbywa się na bazie dwóch jednostek: Poradni Rehabilitacji Leczniczej w Jeżewie Starym i Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawadach. W skład zespołu NZOZ Gaudium wchodzą doświadczeni lekarze specjaliści w dziedzinach:

  • balneoklimatologii i medycyny fizykalnej
  • rehabilitacji leczniczej
  • chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej
  • fizjoterapeuci
  • pielęgniarki i położne
  • pracownicy techniczni

Poradnia Rehabilitacyjna w Jeżewie Starym

oferuje szeroką gamę zabiegów w pracowniach fizykoterapii, fango, masażu leczniczego, hydroterapii i kinezyterapii. Leczą się w niej chorzy głównie z powiatów białostockiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, monieckiego. Poradnia jest ośrodkiem innowacyjnym, jako pierwsza w województwie zaczęła prowadzić rehabilitację domową dojeżdżając do chorych nie poruszających się samodzielnie, niejednokrotnie umożliwiając im powrót do funkcjonowania w społeczeństwie.

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawadach

z założenia jest niewielką placówką sprawującą opiekę nad populacją gminy Zawady, jej pracownicy znają każdego pacjenta z imienia i nazwiska, orientują się w jego sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i socjalnej. Działalność tego zespołu opiera się na bliskim związku z lokalną społecznością, wyczuciu jej potrzeb i uwarunkowań. Obszarem zainteresowań NZOZ Gaudium jest szeroko rozumiana medycyna wsi z naciskiem na proekologiczny, zdrowy, styl życia, w tym szczególnie na poszanowanie i wykorzystanie lokalnych walorów bioklimatycznych i krajobrazowych w procesie leczenia i rehabilitacji. Założycielem i kierownikiem zakładu jest lekarz Adam Wojciech Cukrowski specjalista w zakresie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej oraz medycyny rodzinnej.

Zespół

NZOZ Gaudium

Kierownik Zakładu:
Lek. Adam Wojciech Cukrowski specjalista medycyny rodzinnej, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej.
Kierownik Poradni Rehabilitacyjnej
Mgr fizjoterapii Justyna Piotrowska
Lekarze:
Lek. Adam Wojciech Cukrowski specjalista medycyny rodzinnej, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej.
Lek. Marek Sakowicz specjalista medycyny rodzinnej
Lek. Aleksander Pańko specjalista rehabilitacji ogólnej
Pielęgniarki:
Iwona Boguska specjalizacja neonatologiczna, pielęgniarka szkolna
Elżbieta Strękowska pielęgniarka poz
Położne:
Helena Krzewska specjalizacja ginekologiczno-położnicza , położna poz
Fizjoterapeuci:

Mgr fizjoterapii Maciej Botuliński
Mgr fizjoterapii Gabriela Krzewska
Mgr fizjoterapii Justyna Jamiołkowska
Mgr fizjoterapii Anna Klimowicz
Mgr fizjoterapii Artur Szmurło
Fizjoterapeuta Elżbieta Kwiatkowska
Technik fizjoterapii Ewa Stachurska

Pakiet rehabilitacyjny

Informacje

W związku z wielomiesięcznymi kolejkami pacjentów leczonych w ramach NFZ, często w znaczący sposób zmniejszającymi szanse na skuteczną rehabilitację, proponujemy Państwu wykupienie pakietu rehabilitacyjnego w cenie 300zł. Dla pacjentów, którzy wykupią pakiet gwarantujemy wizytę lekarską w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie i rozpoczęcie zabiegów w czasie nie dłuższym niż 3 tygodnie. Zachęcamy przede wszystkim chorych po operacjach ortopedycznych oraz cierpiących na choroby, w których czas rozpoczęcia rehabilitacji jest bardzo ważny. Wykupienie pakietu nie wpływa na kolejkę NFZ, można oczekiwać w kolejce NFZ, a wcześniej skorzystać z pakietu. Jakiekolwiek przesuwanie pacjentów w kolejce NFZ jest niemożliwe.

Zawartość pakietu:

Wizyta lekarska z wypisaniem zabiegów

10 dniowa rehabilitacja obejmująca 5 pozycji dziennie – 4 zabiegi i ćwiczenia – w tym także tzw. zabiegi
drogie np. z zakresu hydroterapii, okłady z fango, masaż leczniczy.

Gwarantujemy rozpoczęcie zabiegów w czasie nie dłuższym niż 3 tygodnie

 

Skontaktuj się z nami w celu omówienia pakietu